Home |  Log In    
Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce

Ethiopiques 24 cd (BudaMusique)

$19.99

01 - Sèyfou Yohannes - Mètché dèrshé 02 - Seyoum Gèbrèyès &
Alem-Girma Band - Hamétègnaw 03 - Ayaléw Mesfin - Lèné antchi bitcha
nèsh 04 - Ayaléw Mesfin - Menèw bèqèrèbegn 05 - Gétatchèw Kassa &
Soul Ekos Band - Bèy lesènabètesh 06 - Tamrat Molla & Venus Band -
Ené yèwèdèdkwat 07 - Wubshèt Fisseha & Exception Five Band - Sèw
endayhon yèllèm 08 - Ayaléw Mesfin - Terèdjew nèbèr 09 - Ayaléw Mesfin -
Qondjo ledj nat 10 - Tamrat Molla & Venus Band - Ber anbar
sèbèrèlewo 03mn 11 - Samuel Bèlay - Lèbèné sheweshew 03mn 11s  12 -
Seyoum Gèbrèyès & Alem-Girma Band - Yagèré djègna 13 - Sèyfou
Yohannes - Yèkèrmo sèw 14 - Wubshèt Fisseha & Exception Five Band -
Mariyé marwèlèla 15 - Menelik Wèsnatchèw - Tchèrèqa 16 - Ayaléw Mesfin -
Hédètch gara zura 17 - Mulatu Astatqé (feat. Frank Holder & Niaaza
Alsherif) - Assiyo bélléma 18 - Mulatu Astatqé (feat. Frank Holder &
Niaaza Alsherif) - Nèfsh nèsh 19 - The Ashantis - Come on and do it
02mn 56s 20 - The Ashantis - I wanna do my thing 

Add to Cart:


This product was added to our catalog on Wednesday 19 March, 2014.

 | Home | 
Parse Time: 0.042 - Number of Queries: 265 - Query Time: 0.020407325653076